Om Pensionera.se

Pensionera.se är en effektiv marknadsplats där du som kund får ökad transparens, personlig rådgivning och möjligheten till att göra förändringar med syfte att förbättra din pension.

Vi som driver Pensionera.se uppmärksammade att pensionssystemet i Sverige är väldigt komplext och svårnavigerat. Detta har gjort att otroligt många inte vet vad man faktiskt kommer få i Pension när det är dags att sluta arbeta. Vi är ett gäng privatekonomiexperter som vill ge alla i Sverige en möjlighet till ökad insyn och hjälp med sin Pension.

Detta gör vi på följande sätt:

Transparens:

 1. Fullständig överblick och sammanställning av ditt pensionskapital
 2. Personlig prognos för din slutgiltiga pension
 3. Insyn i vilka avgifter och kostnader du har

Personlig Rådgivning:

 1. Individuell genomgång av din unika situation
 2. Tips och råd för hur du kan minska dina avgifter och kostnader
 3. Råd och tillvägagångssätt för att uppfylla dina mål
 4. Placeringsrekommendationer

Förändringar och flytt:

 1. Vi hjälper dig att flytta ditt kapital till en bättre lösning
 2. Bevakar ditt innehav och hör av oss till dig om vi ser en risk eller förbättringsmöjlighet löpande

Pensionera.se står under tillsyn av Finansinspektionen och innehar tillstånd att bedriva Försäkringsförmedling och Investeringsrådgivning.

Pensionera.se är även medlemmar i förmedlarorganisationen Hjerta som är en av Nordens största med över 290 anslutna förmedlare.

Pensionera.se innehar lagstadgad ansvarsförsäkring hos AIG Europe Limited.

 • Hjerta

Tillstånd

Datum Tillstånd
2015-02-02 Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare.
2015-02-02 Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.
2015-02-02 Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare.

Klagomål

Klagomål hänförliga till förmedling av försäkring eller pensionsprodukt kan ske via e-post till info@pensionera.se. Ärendet behandlas då av Pensioneras klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet inom två veckor. Ansvarig för klagomål hos Pensionera är Kristian Jacobsson. Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut till klaganden. Klaganden kan begära förnyad prövning av ett ärende.

Våra rådgivare

Hos Pensionera.se lägger vi stor vikt på att alla våra rådgivare är välutbildade och innehar gedigen erfarenhet.

 1. Teoretisk utbildning såsom IFU-livdiplom, wassum-livdiplom, Swedsec-licens eller annan branschrelevant utbildning.
 2. Minst 3-5 års branscherfarenhet
 3. Utbildning och Insuresec-licensiering sker snarast möjligt efter anställning, därtill årliga kunskapsuppdateringar och tester.
Pensionera

Misslyckades

Lyckades!

Är du säker?

Ja Nej