Värdeutveckling av kapital


Du kommer att få 22 000 kr / mån i pension. För att nå ditt pensionsmål på 22 000 kr / mån måste du spara 5000 kr / mån

Prognosen är beräknad på en standardformel från Pensionsmyndigheten och representerar en sannolik utveckling av förvaltat kapital baserat på historiskt resultat. Faktiskt värde kan skifta både uppåt och neråt.

Misslyckades

Lyckades!

Är du säker?

Ja Nej